driemark

driemarkWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers een deadline gesteld: het COA moet uiterlijk 18 februari laten weten of zij een voorziening voor vuchtelingen in Winterswijk wil realiseren. Maandag hebben de gemeente en het COA een gesprek gehad over de mogelijkheid om in Winterswijk tijdelijk een aantal extra vluchtelingen op te vangen.

Het COA heeft in de afgelopen periode een schouw uitgevoerd bij de drie locaties die in beeld zijn als tijdelijke opvanglocatie, te weten de voormalige Driemarklocatie aan de Zonnebrink, het voormalig belastingkantoor en het leegstaande deel van zorgcentrum Vredense Hof. Het COA heeft aangegeven dat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid van een van deze locaties. Vanwege de grote toestroom aan vluchtelingen heeft het COA in de afgelopen tijd  prioriteit moeten geven aan het regelen van crisisopvang, waardoor er onvoldoende tijd en capaciteit was om op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven over de mogelijkheid van een tijdelijke opvanglocatie in Winterswijk. “Als gemeente hebben wij begrip getoond voor de situatie waar het COA momenteel in verkeert, maar wij hebben tegelijkertijd gesteld dat wij uiterlijk 18 februari van het COA willen weten of zij een extra voorziening in Winterswijk willen realiseren.”

Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft het COA in het gesprek laten weten rekening te zullen houden met de wens van de gemeente.

Het COA liet vandaag overigens ook weten dat de laatste crisisopvang (voor maximaal 72 uur) eind deze maand dichtgaat. Daarmee komt een eind aan het vele verhuizen van nieuw binnengekomen vluchtelingen.