gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – Het college van B en W van Winterswijk wil meedoen aan een landelijk experiment met het basisinkomen. Het college zal deze intentie vanavond meedelen aan de raadscommissie. De officiële besluitvorming daarover volgt later, maar een deelname aan het experiment moet voor vrijdag 15 januari aangevraagd worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Voor de deelname heeft de gemeente overigens nog geen uitgewerkt plan klaarliggen.

Bij een experiment basisinkomen wordt de bijstandsuitkering als een basisinkomen gezien. Wethouder Aalderink heeft zich al enthousiast getoond hieraan deel te nemen. Hij geeft in eerste instantie voorkeur aan het zogeheten Wageningse model van een basisinkomen. Een deel van de bijstands-gerechtigden krijgen dan ontheffing van de sollicitatieplicht en bijverdiensten tot 50 % worden vrijgelaten, met daarnaast een controlegroep die onder het gewone regime van de Participatiewet valt. Dan kan vergeleken worden of positieve prikkels betere helpen om mensen aan werk te helpen.