margaklompevignet

 

margaklompevignetAALTEN – Aalten wil een dementie-vriendelijke plaats worden. Daartoe is de gemeente een samenwerking aangegaan met de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, zorggroep Careaz en het Netwerk Dementie Oost Achterhoek.

 

Aalten wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van  mensen met dementie en het bevorderen van het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Na de startactiviteit, het vertonen van de speelfilm Still Alice, zullen meer activiteiten volgen.

 

Dementie speelt in toenemende mate een rol in het dagelijks leven van veel Nederlanders.

 

In ons land leven ongeveer 260.000 mensen met dementie. In 2050 zijn dit er naar schatting 400.000. Van de mensen die de diagnose dementie hebben gekregen, woont 70% thuis.