kinderthuiszorg

 

kinderthuiszorg(door Jan Ruesink)

WINTERSWIJK – Het hoofdkantoor van Kinderthuiszorg in Winterswijk wordt in de loop 2017 verplaatst naar Doetinchem. Daar betrekt het bedrijf van Jacqueline Kasten-Wiggers een nieuw pand. Kinderthuiszorg is sinds de oprichting in 2006 hard gegroeid en is nu landelijk marktleider op het gebied van zorgverlening aan huis voor zieke kinderen. Er werken in totaal bijna 400 verpleegkundigen. Op het hoofdkantoor in Winterswijk werken circa 25 personeelsleden. Reden van de verhuizing is de voortdurende groei en de grote afstand van het westen naar Winterswijk.

 

Kinderthuiszorg is nu nog gevestigd in de oude marechaussee-kazerne aan de Haitsma Mulierweg. Woordvoerster Fiona Klijnsma zegt tegenover RTV Slingeland dat het bedrijf hier uit zijn jasje groeit. “Bovendien zijn we in de loop der jaren een landelijke organisatie geworden, met veel verpleegkundigen die in het westen actief zijn. Die ervaren de afstand naar Winterswijk toch als erg ver. Het is helaas een uithoek en Doetinchem ligt ook nog aan de snelweg.” Voor de medewerkers van het hoofdkantoor heeft de verhuizing geen consequenties. “Doetinchem is goed bereisbaar en veel collega’s komen al van buiten Winterswijk”.

 

Het vertrek van het landelijk bekende bedrijf – in 2010 nog gekozen tot Zorgonderneming van het Jaar – is een gevoelig verlies voor Winterswijk.  

Kinderthuiszorg is in 2006 opgericht door ambulance-verpleegkundige Jacqueline Kasten. Vanuit haar werk ervoer zij dat ouders van een ziek kind in huis er vaak alleen voor staan en dat de zorg voor deze groep slecht geregeld was. Zij heeft zich daarom toegelegd op het organiseren van verpleegkundige hulp aan zieke kinderen thuis. Later kwam daar ook een logeerboerderij in Aalten bij. De  zorg wordt geregeld door lokale kinderwijkteams in het hele land. Kasten spant zich ook al jaren in bij politiek en zorgverzekeraars om de zorg voor zieke kinderen aan huis beter te regelen.