Jacobskerk

 

JacobskerkWINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente Winterswijk krijgt opnieuw twee tegenvallers te verwerken. Nadat vorige maand bekend werd dat de kerk moet snoeien in het aantal diensten en predikanten, zeggen nu de christelijke basisscholen eenzijdig de samenwerking aan de Accent-diensten op. Ook jongerenwerker Marga Snoeij stapt op.

 

De directies van de protestants christelijke basisscholen in Winterswijk hebben volgens de vandaag verschenen uitgave van het blad Kerkenwerk een brief gestuurd waarin wordt medegedeeld, dat de scholen hun medewerking aan de Accent-dienst (voorheen Kerk/School/Gezinsdienst) beëindigen.

 “De kerkenraad betreurt dit eenzijdig genomen besluit en verzoekt het moderamen om de directies van de scholen uit te nodigen voor een gesprek”, aldus het blad van de protestantse gemeente.

Marga Snoeij – de kerkelijk werker voor jeugd en jongvolwassenen – heeft de gemeente laten weten dat zij haar activiteiten per 1 januari a.s. wil beëindigen. “Zij heeft haar besluit op grond van persoonlijke redenen genomen. Wij respecteren haar besluit, maar betreuren dat tegelijkertijd ook. Inmiddels heeft het moderamen overleg gehad om te regelen dat de activiteiten die Marga op zich had genomen zo veel als mogelijk kunnen doorgaan”, aldus kerkenraadvoorzitter Hans Evers.

 Top 2000 dienst

 De kerkenraad staat positief ten opzichte van de organisatie van een Top 2000 dienst, die in Winterswijk een TOP 2000 event zal worden genoemd. Deze activiteit zal op zaterdag 16 januari worden gehouden in Den Angang. Meerdere kerken in Nederland houden zo’n dienst met nummers uit de Top 2000, omdat veel daarvan gaan over thema’s als geloof, hoop en liefde die aansluiten bij de kerkelijke beleving.