asterstraat

 

asterstraatWINTERSWIJK – ‘Over het spoor’ had vroeger altijd al de naam van een arme wijk, maar nog steeds is Winterswijk Zuid-West de wijk waar de meeste huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen. Dat blijkt uit een analyse van nieuwe CBS-cijfers door RTV Slingeland.

 

Volgens vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek leeft precies 10 procent van de Winterswijkers onder de lage-inkomensgrens. Die grens is door het CBS afgeleid van het koopkrachtpeil van een alleenstaande van 1020 euro netto in de maand, voor een paar 1400 euro, voor een paar met twee kinderen 1920 euro en voor een eenoudergezin met twee kinderen 1540 euro per maand (exclusief huurtoeslag).

 

Die 10 procent voor Winterswijk ligt vrijwel gelijk met het landelijk gemiddelde van 10,3 procent dat onder deze inkomensgrens leeft. Winterswijk steekt wel ongunstig af bij haar buurgemeenten:  in Aalten zit 6,7 procent van de huishoudens onder de lage-inkomensgrens, in Berkelland 6,6 procent en in Oost-Gelre slechts 5,6 procent. Binnen Winterswijk zijn de verschillen ook opvallend groot. In de bebouwde kom leeft 10,6 procent van de huishoudens van een laag inkomen, in de buurtschappen is dat slechts 7,3 procent.

 

Op wijkniveau zijn de verschillen nog groter: bedraagt het aantal arme huishoudens in Winterswijk noordwest nog geen 5 procent, in zuidwest (over het spoor) is dat maar liefst het drievoudige daarvan.

 

Percentage huishoudens in Winterswijk onder lage-inkomensgrens op wijkniveau, 2013:

 

Noordwest (Zuilenes, de Pas, Branderbosch, Bargerbosch) 4,9 procent

 

Zuidoost (o.a. Pelkwijk, Eelinkes, Helderkamp) 8,6 procent

 

Noordoost (De Vrees, Oostervoort, Hakkelerkamp, Scholtenenk, De Rikker) 11,4 procent

 

Centrum 14,4 procent

 

Zuidwest (o.a. Hazelder, Alma, Keizers, Molenveld) 14,7 procent

 

Bron: Armoede en sociale uitsluiting 2015, CBS