troep

 

troepWINTERSWIJK – Winterswijkers lijken massaal aan het opruimen geslagen. Het aanbod afval, hout en papier bij de inzameling lijkt de laatste weken sterk toegenomen. Mede hierdoor wordt het straatbeeld bepaald door volle vuilniszakken die naast de afvalcontainer staan. Oorzaak van de opruimwoede vormen de nieuwe afvaltarieven die per 1 januari ingaan. Nu kost afvoeren nog niets, maar na de jaarwisseling moet voor elke volle zak 1,25 euro worden afgerekend.

Foto: Deze foto maakte wijkagent Willem Saris in de Joost van den Vondelstraat

De gemeenteraad van Winterswijk stelt donderdag de afvalstoffenverordening vast. Dat is de laatste bestuurlijke stap op weg naar het volledig omgekeerd inzamelen. Hoewel er weinig verzet bestaat tegen het hergebruik van afval als zodanig, komen de laatste weken steeds meer klachten over de uitvoering binnen. De ergernis geldt met name de ondergrondse containers, die snel vol raken, of waarvan het chip-systeem niet goed werkt. In veel wijken worden vrijwel dagelijks vuilniszakken naast de container aangetroffen. De Rova laat regelmatig auto’s langs de containers rijden om die zakken weg te halen en te voorkomen dat het beeld  ontstaat dat het systeem niet voldoet.

In een reactie stelt een woordvoerder van de Rova evenwel dat er niet meer ‘bijplaatsingen’ (storten van volle zakken) zijn dan gebruikelijk. Wel zegt de afvalinzamelaar extra capaciteit in te zetten als het aantal bijplaatsingen bij ondergrondse containers in januari toeneemt. ’Daarnaast zal de gemeente handhavend optreden’, aldus de Rova, wat zoveel wil zeggen als boetes voor het dumpen van afval opleggen.

Verder blijken de kosten voor het afvoeren van groot huishoudelijk afval, oude meubelen en dergelijke,  waarvoor men in het verleden bij het kringloopbedrijf Aktief terecht kon, niet erg helder. Dat materiaal moet nu bij de Rova aan de Leeghwaterstraat worden aangeboden, net als bijvoorbeeld bouw- en sloopafval. Daar moet per gewicht voor worden betaald, maar de ondergrens lijkt op 20 euro voor 100 kg te liggen, ook al wordt er beduidend minder aangeboden.

Oudpapier wordt deze week voor het laatst opgehaald door de verenigingen, die het verdwijnen van die inkomstenbron betreuren. Ook daar melden verenigingen deze weken een groter aanbod. Inmiddels heeft muziekvereniging Excelsior het initiatief genomen oudpapier bij bedrijven op te halen. Voor bedrijven geldt het werken met de verschillende containers (groen, oranje en blauw) niet. Zij moeten zelf zorgdragen voor de afvoer van hun restmateriaal, hetgeen vaak leidt tot ongesorteerde stort in één container.

Meer over het nieuwe systeem van afvalinzameling deze week in de nieuwsuitzending van RTV Slingeland, elke dag vanaf 16.00 uur.