WINTERSWIJK – De Achterhoek heeft de daling van het aantal werknemersbanen als gevolg van de bevolkingskrimp weten om te buigen in een stijging. Volgens nieuwe cijfers van het CBS lijden alle zes krimregio’s in Nederland al zes jaar lang onder banenverlies, maar sinds 2013 wisten alleen Zuid-Limburg en de Achterhoek die dalende lijn om te buigen naar meer werkgelegenheid.

Volgens het CBS daalde het aantal werknemersbanen in de Achterhoek in de periode van 2008 tot 2013 met ongeveer 5 procent. Daarna boog de lijn weer om, ondanks de verdere krimp in de bevolkingsomvang. De meeste banen gingen verloren in de bouw, bankensector en openbaar bestuur. In de zakelijke dienstverlening kwamen de meeste banen bij. In 2014 telde de regio nog 157.000 werknemersbanen, 6.000 minder dan vijf jaar daarvoor.