gemeentewinterswijklogo

gemeentewinterswijklogoWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk en diervoederfabrikant For Farmers hebben een overeenkomst gesloten voor de sloop en bodemsanering van locatie Landbouwstraat 2-4, ook wel bekend als het pand De Lorijn.

De verontreiniging op locatie De Lorijn is al in 1960 ontstaan door lekkage van een brandstoftank. De provincie heeft vastgesteld dat de verontreining ernstig is, maar dat er geen sprake van een spoedeisende situatie. Daarom hoeft de verontreiniging niet direct te worden gesaneerd. Ook zijn er volgens de provincie geen gezondheids- of veiligheidsrisico’s.

 

De verontreiniging is al ontstaan voordat ForFarmers eigenaar werd van het terrein. Inmiddels is het terrein voor ForFarmers niet meer van belang en wil het bedrijf dit bezit afstoten. Hoewel er geen saneringsverplichting is, wil ForFarmers als eigenaar het terrein op een nette manier achterlaten. Daarom is samen met de gemeente gezocht naar een oplossing.

 

Gemeente en ForFarmers hebben afgesproken dat de bebouwing van De Lorijn wordt gesloopt en dat de grond functioneel wordt gesaneerd. Dit betekent dat de bovenste verontreinigde laag wordt afgegraven en vervangen door schone grond. Hierdoor is de grond weer geschikt voor allerlei doeleinden, ook voor wonen met tuin. De sanering wordt uitgevoerd door ForFarmers en de gemeente geeft hiervoor een subsidie van maximaal € 125.000. Ook op de naastgelegen percelen zit een gedeelte van de verontreiniging, maar die zit overal dieper dan een meter en vormt volgens de gemeente geen gevaar. Daarom wordt hier niet gesaneerd.   

Er komt geen nieuwe bebouwing op het gesaneerde terrein. ForFarmers draagt de grond na sanering over aan de gemeente en/of eigenaren van de aangrenzende percelen. De gemeente wil samen met die eigenaren een inrichtingsplan maken voor het terrein.

 

Snel beginnen
ForFarmers is gestart met de voorbereiding van de sloop en sanering. Zodra de planning klaar is worden de buurtbewoners geïnformeerd. Als de sanering voorspoedig verloopt kunnen de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 worden afgerond.