mistecorlelogo

 

mistecorlelogo

WINTERSWIJK-MISTE – De openbare basisschool Miste Corle blijft ondanks het teruglopende aantal leerlingen voortbestaan. Dat meldt de medezeggenschapsraad van de school op basis van een toezegging door het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW), waar de school onder valt. Bestuursvoorzitter Pauline Boogerd deed de toezegging op de jongste jaarvergadering van de oudervereniging van de school, zo meldt de medezeggenschapsraad op de website van Miste Corle.

 

Centraal op de jaarvergadering stond het onderwerp “De toekomst van de kleine buurtschapsscholen”. Boogerd gaf daarin aan veel vertrouwen te hebben in de school. ‘Een bijzondere school die veel toegevoegde waarde voor de leerlingen biedt en die keer op keer aantoonbare goede kwaliteit levert. Ja, natuurlijk blijft zo’n school open!”, zei ze. 

Directeur Reinout Smilde van de buurtschapsschool meldde dat het teruglopend aantal leerlingen de afgelopen jaren heeft geleid tot minder formatie. ‘Hierdoor is het elk jaar weer een uitdaging om een goed onderwijsprogramma neer te zetten.’ Smilde ziet de krimp, die voor de hele regio geldt, echter als een kans om, met behoud van kwaliteit, een nieuwe manier van onderwijs neer te zetten die vooruitstrevend is, maar al op diverse scholen in Nederland wordt toegepast.  

Pijlers daarvan zijn: het loslaten van leerjaren, het werken in units, samenwerking met andere buurtschaps- en dorpsscholen, het gebruik maken van onderwijsassistentes en het leveren van maatwerk.  

De kleinschaligheid heeft volgens de school ook voordelen, zoals rust, ruimte en gemoedelijkheid. ‘Er is een grote betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders. Het onderwijs wordt gegeven op een fijne betrokken en creatieve manier, waarin het sociale aspect hoog in het vaandel staat. Omdat de klassen klein zijn, krijgt ieder kind de begeleiding, leerstof en zorg die het beste bij hem of haar past. De kinderen uit alle groepen spelen met elkaar, helpen elkaar en zorgen voor elkaar.’