GKCvignet

 

GKCvignet

WINTERSWIJK – Het Gerrit KomrijCollege is begonnen met de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Jongeren uit de eerste en tweede klas van het GKC en uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs kwamen voor het eerst bij elkaar in wat de Arcusgroep heet.

 

De naam Arcus (= boog) verwijst naar de dubbele brugfunctie die deze begeleidingsgroep heeft: tussen het basis- en het voortgezet onderwijs en tussen de deelnemende leerlingen en de scholen waar zij vandaan komen. De begeleiding moet ervoor zorgen dat de leerlingen getraind worden en instrumenten krijgen waarmee zij zo snel mogelijk terug kunnen naar het reguliere onderwijs, om daar hun schoolloopbaan succesvol voort te zetten.