skblogo

skblogoWINTERSWIJK – Het slaapcentrum van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix behoort bij de vijf beste slaapcentra van ons land. De ApneuVereniging deelde het Winterswijkse ziekenhuis opnieuw vijf sterren uit voor een bovengemiddelde prestatie. 
 

De ApneuVereniging toetste de slaapcentra onder meer op hoe lang het duurt voordat men de diagnose heeft, de samenwerking tussen de specialismen, de deskundigheid, de wachttijd en de patiëntenvoorlichting. Op bijna alle onderdelen haalde het slaapcentrum in het SKB de hoogste score.

Zowel Lisette Drenthen, verpleegkundig specialist Longgeneeskunde, als Hans Hinderink, KNO-arts, is erg trots op het behaalde resultaat en op de betrokken collega’s van het Slaapcentrum. “Ons hele team staat dicht bij de patiënt en levert de best mogelijke zorg. Dat blijven we doen en waar mogelijk gaan we het nog beter doen,” aldus Hinderink.
Het slaapcentrum is geen afdeling in het ziekenhuis, maar een samenwerkingsvorm tussen de specialismen KNO, Longgeneeskunde, Neurologie en Kaakchirurgie. Wie door de huisarts wordt doorverwezen naar het slaapcentrum, komt eerst bij de KNO-arts. Op basis van een vragenlijst en de uitkomst van een slaaponderzoek wordt in overleg bekeken wie de patiënt het best kan behandelen. Dat kan een KNO-arts zijn, maar ook een longarts, neuroloog of kaakchirurg.