Mantelzorgers ervaren grotere gezondheidsklachten dan niet-mantelzorgers en hebben meer moeite met ontspannen. Leidinggevenden willen oplossingen aandragen, maar mantelzorgers gaan hier niet over in gesprek. Dit blijkt uit een analyse die Jong en Veer op verzoek van WGV Zorg en Welzijn heeft gemaakt.
 
1 op de 4 medewerkers in de sector zorg en welzijn combineert werk en mantelzorg. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 1 op de 8. Dit hoge aantal en het feit dat mantelzorgers moeite hebben met ontspannen kan leiden tot vermindering van functioneren, afname van productiviteit, grijs verzuim of complete uitval.
 
Voor werkgevers die actief willen sturen op vitaliteit en een gezonde werk-privé balans is het belangrijk te weten welke impact mantelzorg op de bedrijfsvoering heeft. Om werkgevers beter hierin te faciliteren is WGV Zorg en Welzijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Jong en Veer. Jong en Veer adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk klimaat. Dit wordt gedaan door bedrijven bewust te maken van het thema mantelzorg in relatie tot duurzame inzetbaarheid en het risico op verzuim. Leden van WGV Zorg en Welzijn krijgen 10% korting* op de diensten en producten van Jong en Veer (*m.u.v. de WerkZorgAdviseur).
 
In de analyse van Jong en Veer zijn gegevens van leden van WGV Zorg en Welzijn die zijn begeleid naar de erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’ vergeleken met de landelijke benchmark 2014 van de Stichting Werk en Mantelzorg.