Minder diensten, minder predikanten en op den duur één kerkgebouw

De Protestantse Gemeente Winterswijk gaat drastisch bezuinigen. Het aantal kerkdiensten zal volgend jaar worden teruggebracht van 123 naar 85 per jaar, er vervalt één predikantenplaats en binnen vijf jaar zullen de diensten nog maar in één kerkgebouw worden gehouden. Dat schrijft voorzitter Hans Evers van de kerkenraad in het orgaan Kerkenwerk dat vandaag is verschenen.

 

Evers schrijft over ‘rigoureuze’ en ‘pijnlijke, maar onvermijdelijke beslissingen’. Volgens hem was in het voorjaar al duidelijk dat de kerk in Winterswijk geen toestemming zou krijgen voor het invullen van de vacante predikantenplaats, gelet op het ‘forse tekort’ op de meerjarenbegroting. Daarop heeft de protestantse gemeente vijf commissies ingesteld die hun bevindingen bij de kerkenraad hebben ingediend.

 

Het aantal predikanten is in vijf jaar tijd al teruggelopen van 5,6 volledige arbeidsplaatsen naar 2,6 nu en met het emeritaat van ds. De Jonge per 1 april 2016 zal dat nog verder krimpen naar 1,6. Het aantal kerkdiensten is al teruggelopen van 143 in 2010 naar 123 dit jaar, maar zeker met het vertrek van De Jonge kunnen de drie parttimers en kerkelijk werkers niet alle open plekken invullen als alle diensten gehandhaafd blijven. Daarbij komt dat het aantal kerkdiensten in verhouding tot het aantal dominees is ‘scheefgegroeid’, waardoor steeds vaker een beroep moet worden gedaan op gastpredikanten. Nog meer gastpredikanten vindt de kerk niet gewenst, omdat er nu al signalen komen dat kerkgangers hun ‘eigen’ predikanten gaan missen.

 

De kerkenraad heeft nu besloten het aantal diensten nog verder terug te schroeven, naar 85 volgend jaar. Op zondag zal er nog maar één dienst worden gehouden, met soms – bijvoorbeeld op kerkelijke feestdagen –   een tweede dienst en verder worden geschrapt: de 2e kerstnachtdienst in de Jacobskerk, de dienst op oudejaarsavond, de ochtenddienst op Goede Vrijdag en de diensten op de biddag en dankdag voor het gewas en arbeid. De grote kerkenraad heeft al uitgesproken dat er een evenwichtige verdeling van de diensten moet komen tussen de twee kerkgebouwen (Markt en Zonnebrink).

 

Bovendien moeten de gemeenteleden ‘er vast aan wennen’ dat er binnen vijf jaar nog maar in één gebouw diensten zullen worden gehouden. Welke kerk dat wordt, vermeldt de kerkenraad overigens niet.

 

‘Kerk loopt leeg’

 

In hetzelfde Kerkenwerk schrijft dominee Theo Parmentier dat de PKN in het algemeen niet meer goed reilt en zeilt. ‘De kerk lijkt volledig leeg te lopen en op te lossen’, schrijft hij. ‘Het grote probleem lijkt hierin te zitten dat de kerkelijke structuur en organisatie die in de tijd van de Reformatie zijn opgekomen en voor die tijd modern en geschikt waren, niet meer voldoen in de huidige tijd. Velen die actief zijn in de kerk ervaren geregeld hinder van de structuur en de organisatie. Het kerkenwerk is tijd- en energie-rovend. Er wordt vaak teveel vergaderd en aan het eigenlijke geloofsleven komt men daardoor te weinig toe.’

 

De kerk zal volgens Parmentier ‘naar nieuwe vormen moeten zoeken om aansluiting te vinden bij de samenleving van anno 2015. Je moet het oude niet krampachtig willen vasthouden.’ Toch zal volgens de Winterswijkse predikant het goede behouden moeten worden. ‘Zoeken naar nieuwe vormen is prima, maar wie zich totaal los snijdt van zijn wortels zal verdorren. Niet alles wat in de loop der tijd is ontstaan, is verkeerd geweest. Hoe flexibel je ook wilt of moet zijn, je ontkomt niet aan een minimale vorm van organisatie.’