WINTERSWIJK – De nieuwbouw van de katholieke Daltonschool  de Vlier in Winterswijk is uitgesteld. Dit “in verband met het overschrijden van de kredietlimiet van de te bouwen sportzaal’ , zo heeft de schoolleiding meegedeeld in haar jongste nieuwsbrief.

Volgens de leiding wordt er op dit moment ‘gerekend en getekend’ om binnen het krediet te blijven. Over een week is er weer een bijeenkomst voor alle betrokkenen “en we hopen dat er groen licht gegeven wordt voor het hele plan. Volgens de mensen die het kunnen weten komt het helemaal goed. En daar vertrouwen we dan maar weer op.”

De aanbesteding is inmiddels  rond en de firma WAM & van Duren gaat het complex langs de Vredenseweg bouwen.

De basisschool is momenteel tijdelijk gehuisvest aan de Olmenstraat.