Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft vanmiddag een beroep gedaan op de gemeente Winterswijk voor de crisisnoodopvang van 32 minderjarige vluchtelingen op camping De Twee Bruggen. De jongeren komen vanavond nog op de camping aan.
 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft alle gemeenten vorige week gevraagd naar locaties voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen. De gemeente Winterswijk heeft camping De Twee Bruggen bereid gevonden als mogelijke opvanglocatie voor crisisnoodopvang. De gemeente is blij dat De Twee Bruggen de gemeente helpt haar maatschappelijke plicht te vervullen.
 
Crisisnoodopvang
Crisisnoodopvang betekent dat een gemeente voor korte tijd vluchtelingen onderdak biedt. Het gaat dan om acute noodopvang voor 72 uur. Daarna worden de vluchtelingen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ondergebracht in een reguliere opvanglocatie (asielzoekerscentrum) elders in het land. Crisisnoodopvang is dus iets anders dan tijdelijke opvang. In het laatste geval gaat het om opvang voor een periode van één tot twee jaar.
 
Camping De Twee Bruggen is een geschikte locatie voor acute noodopvang, omdat ze over alle faciliteiten beschikken qua slaapplaatsen, sanitair, keuken en ruimte voor activiteiten. De gemeente zorgt en samen met vrijwilligersorganisaties voor dat de vluchtelingen goed worden opgevangen en begeleid.
 
De omwonenden van camping De Twee Bruggen zijn vanavond door de gemeente geïnformeerd via een brief die huis aan huis is verspreid.