De vakgroep Neurologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk ontving onlangs het pluscertificaat van Achmea voor de behandeling van het herseninfarct.Het pluscertificaat wordt toegekend omdat de vakgroep aan een groot aantal kwaliteitseisen voor de behandeling van een herseninfarct in het algemeen en specifiek de patiëntveiligheid voldoet. Slechts 15 ziekenhuizen beschikken over dit pluscertificaat. Een mooie beloning voor de inzet van alle betrokken medewerkers.

Na het ontstaan van een herseninfarct en TIA is het voor een patiënt van groot belang om zo snel mogelijk in het ziekenhuis te arriveren. Het snel herkennen van de symptomen die bij een herseninfarct horen in de thuissituatie, is daarom erg belangrijk. Symptomen zijn onder meer een naar beneden zakkende mondhoek, onduidelijk spreken en het niet recht kunnen houden van de armen wanneer daarom wordt verzocht. Daarna volgt het zo snel mogelijk waarschuwen en inschakelen van huisarts. Ook kan bij de verdenking op een herseninfarct 112 gebeld worden.

 

De belangrijkste behandeling bij een herseninfarct is  het toedienen van medicijnen om het stolsel in een bloedvat in de hersenen op te lossen. Dit wordt trombolyse genoemd. Hoe eerder deze behandeling begint, des te meer hersenweefsel er gered kan worden. Hierdoor kan een patiënt beter herstellen en zal er minder blijvende schade in de hersenen op treden.

 

Voor de opvang en behandeling van patiënten zijn veel afspraken en een goede samenwerking van allerlei hulpverleners nodig. Meteen vanaf het ontstaan van de verschijnselen thuis, maar ook binnen het ziekenhuis, in de revalidatiefase en de nazorgfase als patiënten weer thuis zijn.

Deze zorg is in de regio Oost-Achterhoek goed geregeld en wordt ook zorgvuldig geregistreerd waarmee zorgverzekeraars duidelijke inzage hebben in de prestaties en resultaten van de behandeling.

 

De vakgroep Neurologie is erg blij met deze erkenning!