De Gelderse Sport Federatie (GSF) onderzoekt het sport- en beweeggedrag van de inwoners van Gelderland. Inwoners van Gelderland tussen de 18 en 65 jaar zijn benaderd door hun gemeente om mee te doen aan dit onderzoek.

39 Gelderse gemeenten doen dit jaar mee. Deelnemers aan het onderzoek hebben een brief van de gemeente ontvangen met instructies. Het is voor elke gemeente van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen. Zo krijgt elke gemeente een goed beeld van de sport- en beweegactiviteiten én waaraan nog behoefte is. Ook in 2011 en 2013 is het onderzoek uitgevoerd.

In de Gelderse sportmonitor wordt onderzocht hoe het zit met het sport- en beweeggedrag van de Gelderse inwoners. Hoe vaak sporten en bewegen de inwoners en welke sporten zijn favoriet? Ook wordt gevraagd in hoeverre mensen een gezonde leefstijl naleven. Ook mensen die niet sporten en bewegen zijn belangrijk voor het onderzoek. De vragenlijst is te vinden op www.geldersesportfederatie.nl/sportmonitor

De Gelderse Sportmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, in het kader van het programma Gelderland Sport!.