De gemeenten Oost-Gelre, Aalten, Berkelland, Haaksbergen en Winterswijk hebben gezamenlijk besloten om de sociale werkvoorziening (sw) Hameland op te heffen en de werknemers onder te brengen bij de gemeenten. ‘FNV Overheid begrijpt het idee om de sw-medewerkers dichter bij de gemeente te plaatsen, maar we hebben het idee dat dit besluit nu wel te snel is genomen’, aldus Paul Lempens, bestuurder bij FNV Overheid, ‘Daarom hebben wij de betrokken gemeenten een brief gestuurd, waarin wij onze zorgen uiten en hen oproepen om goede afspraken te maken met ons in het belang van deze kwetsbare groep medewerkers.’

De genoemde gemeenten willen Hameland opheffen en de medewerkers overhevelen naar de gemeenten, omdat deze gemeenten van mening zijn dat dit goedkoper is en omdat zij zo meer invloed kunnen uitoefenen op de sw.

FNV Overheid betwijfelt of dit wel in het voordeel is van de sw-medewerker en dat er te weinig inzicht is in de effecten hiervan op de individuele medewerker en de bijbehorende begeleiding.

Lempens zegt hierover: ‘Er moeten onder andere afspraken gemaakt worden over de zorgvuldige uitvoering van dit plan, over werkgaranties, er mag niemand thuis komen te zitten, de begeleiding moet optimaal blijven en alle opgebouwde rechten en plichten moeten worden overgenomen.’