Het verenigingsgebouw Emma in Ratum was op vrijdag 6 maart een trefpunt van bezoekers
vanuit Afrika, Azie en Zuid-Amerika. De bezoekers waren cursisten die deelnamen aan het
symposium ‘Natural resource management in small scale landscape Winterswijk-Oost:
‘competing claims’ and challenges’ ; Beheer van natuurlijke hulpbronnen in kleinschalig landschap Winterswijk-Oost: de uitdagingen voor agrarische activiteiten in een kwetsbaar landschap.

De bezoekers waren voornamelijk onderzoekers, ambtenaren en lectoren afkomstig uit
Bhutan, Kameroen, Colombia, Egypte, Ethiopië, Indonesië, Malaysia, Nigeria, Senegal,
Tanzania en Uganda.

De gemeenschappelijke deler was hun betrokkenheid bij landgebruik (landbouw & bosbouw).
Als onderdeel van dit symposium, dat door Wageningen Universiteit werd georganiseerd, werd
de het meervoudig grondgebruik in Winterswijk en de werkwijze van de stichting Waardevol
Cultuur Landschap (WCL) Winterswijk door de bezoekers geanalyseerd.

Na de ontvangst van de groep door de heer Johan Wytema, werden de bezoekers ’s morgens
verder geïnformeerd over de WCL–werkwijze door de heer Arie Schoemaker.
Na de wandeling door het gebied langs diverse agrarische bedrijven, de Ratumse beek, het
Landgoed Sellink werden de bezoekers toegesproken door de voorzitter van de WCL de heer
Gert-Ja n te Gronde.

In de middag moesten de cursisten in groepen de steakholders van WCL interviewen. Hierbij
waren ook de WCL-bestuurders Joanneke Smalbraak, Gea Boessenkool en Jan Stronks en de
heer Karel Hesselink van het Waterschap Rijn en IJssel aanwezig.

Nadat al hun bevindingen op papier waren gezet werden vervolgens deze uitkomsten per
groep gepresenteerd. Bij deze plenaire evaluatie werd o.a. geconcludeerd dat de rol van de
gemeente Winterswijk (in combinatie met de werkwijze van de WCL) zeer faciliterend is
en dat de WCL-werkwijze in het landelijke gebied een export artikel is.

Het bezoek werd afgesloten met een Winterswijkse stamppotbuffet bij restaurant Berenschot’s
Watermolen in het Woold. Zij die dachten dat het Nederlandse voetbalelftal in Ratum op bezoek waren, hadden het mis. Het was de groep cursisten die die dag de beschikking had, over de mooie KNVB- bus!