Het gebied aan het spoorwegemplacement naast het Gerard Komrij gebied is een desolaat stuk land dat de gemeente Winterswijk al jaren een doorn in het oog is.  Maar het is van de NS, de gemeente heeft er dus geen  zeggenschap over.

Gelukkig blijkt de NS de grond voor slechts 10 euro aan de gemeente te willen verkopen!  Een kans om niet te laten schieten. De droom van B&W, te weten een directe verbinding van de Dingstraat met de Parallelweg via een overweg, of zelfs een tunnel, zou hiermee gerealiseerd kunnen worden. Dus, een koopje!

Helaas. Jammer genoeg  valt er het een en ander op af te dingen. Zoals veel zaken die te mooi zijn om waar te zijn geldt dat hier ook. Over het terrein waar het om gaat zijn inmiddels 5 milieurapporten geschreven. Er wordt gesproken over vervuiling en objecten in de bodem: is de grond dan zwaar verontreinigd? De prijs van € 10,- mag dan wel in wel in de rapporten staan, de kosten voor het schoonmaken is voor de Gemeente! En ook als de bodem nog zwaarder blijkt te zijn vervuild, de kosten zijn en blijven voor de Gemeente Winterswijk….

Met verkoop van het gebied ontdoet de NS zich dus misschien wel van een blok aan het been. En geeft zij een leuk “kadootje” aan de Gemeente. Namelijk de noodzaak tot het opruimen en saneren van het terrein. Nergens zijn de kosten van deze operatie echter aan de Raad gemeld, Op vragen wordt er gezegd dat de grond al grondig is gesaneerd toen het Gerrit Komrij College werd gebouwd. Volgens de SP is dat nog maar de vraag, en stort de gemeente Winterswijk zich met deze aankoop in een avontuur dat mogelijk miljoenen gaat kosten. 

De SP is vooralsnog de enige die zich afvraagt wat er in die grond zit die de gemeente Winterswijk voor slechts € 10,- kan kopen. Nog afgezien van de te verwachten hoge kosten van opruiming en sanering, is de SP van mening dat er geen geld is voor een overweg – laat staan een tunnel – tussen de Dingstraat en de Parallelweg.

En dan is er nog een boeteclausule! Als er in 2018 geen aanvang is genomen met de planning en bouw van de overgang krijgt de NS  het terrein weer terug, gesaneerd en al, gratis en voor niets! En als extraatje krijgt de gemeente nog een boete van € 120.000,-, aan de NS te betalen!
De financiële situatie van Winterswijk is nu niet echt florissant te noemen. Bovendien komt de aankomende tijd nog heel wat op de Gemeente af met de transitie van de zorgkosten. In het coalitie- akkoord van WB, VVD en CDA staat dat het gemeentelijke tekort binnen 4 jaar zal zijn verminderd tot 80 miljoen. Zal dat dan ook met het doorgaan van dit project nog wel mogelijk zijn???

De SP is van mening dat het project van aankoop van het spoorwegemplacementsterrein en de daarmee verband houdende aanleg van een overweg of tunnel, onverantwoordelijk en onnodig is. Het zou wat haar betreft geen doorgang mogen vinden.
Zij stelt zich op het standpunt dat er in dit geval geen sprake is van een Koopje. Meer van een Kat in de zak….

SP Winterswijk