De Commissie Kerk en Israël Aalten-Bredevoort organiseert op donderdag 30 oktober een lezing door ds. Sjirk van der Zee over het boek “De Profeten” van Abraham Joshua Heschel. Dit boek werd bij verschijning in 1962 meteen herkend als meesterwerk. Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de hartstochtelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid.

De profeten kijken naar de samenleving vanuit de optiek van God. Ze weten zich aangeraakt door de God van Israel en zetten zich met hart en ziel in voor vrede en gerechtigheid. Daartoe riepen ze de mensen van hun tijd met passie op en roepen ze vandaag ook ons op. Wij leven in een tijd waarin samen een achterhaald woord lijkt te zijn geworden en waarin solidariteit soms ver te zoeken is. Ds. Sjirk van der Zee confronteert een ieder van ons met de nog steeds actuele oproep van die oude profeten.

U wordt van harte uitgenodigd bij deze lezing aanwezig te zijn.
Het belooft een boeiende avond te worden.

Datum   :      donderdag 30 oktober 2014
Tijd       :      20 uur
Spreker :      Ds. Sjirk van der Zee
Plaats    :      Synagoge, Stationsstraat 7, Aalten
Toegang:       gratis,vrije gift is welkom.