Op vrijdag 27 juni a.s. organiseert de Stichting Oude Gelderse Kerken ter viering van haar veertigjarig bestaan een symposium in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Het symposium, dat om 14.00 uur begint, is vrij toegankelijk voor belangstellenden en zal worden geopend door Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland. Onder de prikkelende titel ‘Oude kerken als tijdmachines’ zal dr. Justin Kroesen, universitair docent Kunstgeschiedenis van het Christendom van de Rijksuniversiteit Groningen, een lezing houden over bijzondere kerkinterieurs in en buiten Gelderland.

Het symposium draagt de titel ‘Gelders Religieus Erfgoed, een waardevol bezit’. Om dat te onderstrepen wordt aan het begin van het symposium de kersverse jubileum-dvd van de SOGK gepresenteerd. Op deze dvd zijn de monumentale kerken en synagoge van de SOGK in beeld gebracht. Daarna volgt de lezing van dr. Justin Kroesen over bijzondere kerkinterieurs in en buiten Gelderland. Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie. Tot 24 juni kunt u zich aanmelden voor het symposium per e-mail (info@oudegeldersekerken.nl) of per telefoon (026-355.25.55).

De Stichting Oude Gelderse Kerken is in 1974 opgericht om een maximale bijdrage te leveren aan het behoud van de religieuze monumenten in de provincie Gelderland. Sinds de oprichting heeft de SOGK veel bereikt. Niet alleen werd ze eigenaar van tien monumentale kerken, drie kerktorens, een kapel en een synagoge in de provincie, waardoor deze behouden werden voor de toekomst, ook organiseerde ze diverse publieksactiviteiten die de belangstelling voor (het behoud van) religieus erfgoed bevorderen. Daarnaast ontwikkelde de SOGK educatieve programma’s voor basisscholen om jonge mensen te laten kennismaken met oude kerken en hun schoonheid. Tot slot ondersteunde de SOGK kerkbesturen en eigenaren bij het beheer van hun (monumentaal) religieus erfgoed, en gaf zij voorlichting over de religieuze monumenten