Op zaterdag 24 mei houdt Vereniging Het Museum haar jaarlijkse bustocht. Doel is ditmaal de vroeg middeleeuwse omgeving van Nijmegen. Zo is er de voor Nederland unieke situatie in  Elst, waar twee Romeinse tempels over elkaar heen zijn gebouwd, die vervolgens weer werden opgevolgd door enkele christelijke kerken.

Bovengronds, maar vooral ook ondergronds kan men de bouwgeschiedenis precies volgen. In Nijmegen zelf staat een kleine stadswandeling op het programma, waarbij de Karolingische kapel op het Valkhof natuurlijk niet kan worden overgeslagen. Echt middeleeuws voelt ook kasteel Hernen aan. Ooit was een verdedigbaar kasteel, wat overigens niet nodig was, want het is nooit belegerd geweest. Dat zal ook de reden zijn, waarom het nog zo authentiek aandoet. De reis wordt afgesloten met een kort bezoek aan een wonderboom.

De bustocht begint om 8.30 uur bij De Storm; om 18.30 uur verwacht men weer terug te zijn. Opgave is mogelijk bij Wim Scholtz (tel. 513044) of bij Ed Grotenhuis (tel. 520714).

(De kosten zijn 40 euro voor leden en 45 euro voor niet-leden)