Nationale molendag wordt in Winterswijk op zaterdag 10 en zondag 11 mei gehouden. In dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland en ruim 950 zijn open voor bezoek.

Speciaal voor dit weekend heeft de Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens waaronder de molens Bataaf, Meenkmolen, Sevinksmölle en Venemansmolen een speciaal programma ontwikkeld. De Winterswijkse molens zullen draaien met zeilen die door kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen zijn beschilderd wat een bijzonder feestelijk gezicht zal zijn.

Het idee is geopperd door Wim Lobeek. Hij stelde het bestuur, waarin alle voorzitters/eigenaren van de molens in Winterswijk zitting in hebben, voor de zeilen te laten schilderen door kinderen van de Winterswijkse scholen. Dit in het kader van het thema van de Nationale Molendag 2014 ‘Ontdek je molen’. Alle scholen in Winterswijk zijn aangeschreven en 10 scholen hebben spontaan hun medewerking toegezegd, zodat nu alle beschikbare wieken een beschilderd zeil zullen hebben.

Een molenzeil, verschillende kleuren verf, kwasten en uiteraard plastic schorten zijn door de stichting beschikbaar gesteld. Daarnaast is een lesbrief over het molenbestand in Nederland ontwikkeld en speciaal voor dit doel een CD vervaardigd waarin de verschillende typen en werking van molens op een educatieve wijze wordt uitgelegd. De molenaars hebben inmiddels de scholen bezocht en een gastles verzorgd aan de hand van de CD. Opmerkelijk is de vele vragen die de jonge toehoorders hebben gesteld. Ook konden de leerlingen de verschillende graansoorten bekijken en voelen. Als hoogte punt krijgen zij een rondleiding door één van de Winterswijkse molens en kunnen zij het resultaat bewonderen. Ook krijgen zij een zakje pannenkoekmeel uitgereikt. Een jury zal op zaterdag 10 mei a.s. de beschilderde zeilen gaan beoordelen.

Wim Lobeek laat weten onder de indruk te zijn van de medewerking van de scholen en het enthousiasme van de leerlingen. Het team van molenaars en leerling molenaars heeft het mogelijk gemaakt dat de jeugd kennis kan maken met een molen en het beroep van molenaar en wat er zo als bij komt kijken wanneer de molen uiteindelijk draait en maalt.

Bij voldoende wind zullen alle molens in Winterswijk 10 en 11 mei draaien met 10 beschilderde molenzeilen, een uniek spektakel.
De Winterswijkse Molens zijn geopend op beide dagen van 10.00 uur – 16.30 uur en de toegang is gratis.