Na de verkiezingsoverwinning van Winterswijks Belang (WB) op 19 maart jl. is WB voor de derde achtereenvolgende periode als grootste partij uit de bus gekomen. WB leidt op dit moment de coalitieonderhandelingen in Winterswijk. Inmiddels ligt er een principeakkoord met het CDA en de VVD in Winterswijk. Op dit moment wordt er gewerkt aan de invulling van het coalitieprogramma. Er is  besloten dat WB 1,6 FTE wethouder mag gaan leveren. Hiervoor zoekt WB wethouderkandidaten.

WB heeft een andere manier om wethouderkandidaten te selecteren dan andere traditionele partijen.  Uitgangspunt bij WB is dat een wethouder of raadslid nooit automatisch zijn baan houdt. Wij zullen altijd zoeken naar de beste vrouw of man voor de plek, zo voorkom je dat wethouders of raadsleden aan “het pluche gaan kleven”.

Op de ALV van 8 januari jl. werd de selectiecommissie van WB geïnstalleerd. Uitgangspunten van de selectiecommissie is dat de procedure transparant, objectief en niet discriminerend is. De selectiecommissie is belast met zowel de werving als de selectie van beide wethouderskandidaten voor WB (1,6 FTE). De advertentie voor de werving staat vanaf 15 april in de lokale krant en is digitaal te vinden op onze website www.winterswijksbelang.nl en de Winterswijks Belang Facebookpagina https://www.facebook.com/winterswijks.belang

De beëdiging in de Raad is voorzien op 20 mei a.s. Doelstelling van de selectiecommissie is om eind april met 2 goede wethouderkandidaten te komen. De selectiecommissie zal op 23 april a.s. een competentieprofiel aan de ALV ter stemming voorleggen, dit profiel zal worden gebruikt voor de selectie en zal na de 23e aan de sollicitanten worden toegestuurd.

Personen die geïnteresseerd zijn worden opgeroepen de advertentie te bekijken en te solliciteren indien zij aan de eisen voldoen. Solliciteren kan door rekening te houden met de gestelde eisen en tijdslijnen.  Communicatie met de selectiecommissie van Winterswijks Belang gaat alleen digitaal via de mailbox wbselectiecommissie@outlook.com