Samenwerking tussen Doetinchem en Winterswijk op ondersteunende functies levert beide gemeenten voordelen op.Adviesbureau Berenschot komt tot deze conclusie op basis van een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking op de zogenoemde ‘overheadfuncties’. Daarbij gaat het om ondersteunende functies op het gebied van management, personeelszaken, automatisering, financiën, juridische zaken, bestuurszaken, facilitaire dienst en communicatie.

Het onderzoek van Berenschot toont aan samenwerking veel potentieel heeft en zeer kansrijk is. Op korte termijn leidt samenwerking tot verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid van beide ambtelijke organisaties. Besparingen op personeelskosten zijn op korte termijn niet te verwachten, omdat beide gemeenten op dit moment al een slanke overhead hebben. Op langere termijn kan wel op andere kosten worden bespaard, bijvoorbeeld door samen te werken bij investeringen op het gebied van automatisering.

Op grond van de resultaten van het onderzoek hebben de colleges van B en W van Doetinchem en Winterswijk deze week besloten een vervolgstap te zetten in het proces tot verdere samenwerking. Bureau Berenschot gaat in de periode juni-juli een nader onderzoek doen naar de mogelijkheden, beperkingen en kosten van samenwerking op het gebied van ICT tussen beide gemeenten. Binnen de ondersteunende processen is ICT één van de belangrijkste functies die, mede met het oog op de transities in het sociaal domein, in 2014 zijn beslag moet krijgen. ICT is daarmee een 'quick win'-mogelijkheid. Bovendien is samenwerking op ICT-gebied een belangrijke voorwaarde om ook op andere terreinen te kunnen samenwerken.

Doetinchem en Winterswijk zien de beoogde samenwerking op de ondersteunende functies als een eerste stap voor intensivering van samenwerking in de hele regio. De uitkomsten van het verkennend onderzoek bieden ook perspectief voor omliggende gemeenten om aan te sluiten bij vervolgstappen van Doetinchem en Winterswijk.