De stichting Winterswijk Marketing is bezig de interne organisatiestructuur te veranderen om vorm te geven aan de verdere professionalisering van de organisatie. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de aanstelling van Imke te Selle als coördinator per 1 april. Ester Reusink gaat de organisatie per 1 mei verlaten.

Vorig jaar is de professionalisering gestart door de VVV activiteiten toe te voegen aan 100% Winterswijk. Het veranderingsproces is door het bestuur vorig jaar gestart door de VVV te integreren in de activiteiten van de stichting. Mede daardoor werd de behoefte aan coördinatie van het uitvoeringsbureau gevoed. Half januari is de vacature gepubliceerd. Na zorgvuldige selectie door het bestuur is op donderdag 13 maart het contract getekend met de nieuwe coördinator.

Imke te Selle wordt met ingang van 1 april het nieuwe gezicht van de stichting Winterswijk Marketing.

Imke is blij met haar aanstelling: “Ik vind het fantastisch dat ik mijn steentje mag bijdragen aan het wonen, werken en recreëren in Winterswijk. Ik ben hier geboren en getogen en opgeleid in communicatiewetenschap met marketing als aandachtspunt. Door mijn ervaring bij onder meer de Rabobank ben ik goed bekend met het Winterswijkse bedrijfsleven. Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten voor de marketingcampagne en het merk ‘100%Winterswijk. Geniet van het pure leven!’.” Imke te Selle gaat hierbij nauw samenwerken met Betty Wassink, die vooral ingezet wordt voor de VVV-taken die zij samen met een groep vrijwillige medewerkers uitvoert.

Bestuurslid Jan van de Heide: “We zijn als bestuur overtuigd dat Imke met haar expertise op overtuigende wijze uitvoering gaat geven aan het marketingplan dat we hebben opgesteld. Hiermee zijn we de komende jaren toegerust om de professionalisering van de marketingorganisatie verder vorm te geven. Vorig jaar is in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd waarin is gekeken naar de  uitbreiding en verbetering van een aantal taken binnen Winterswijk Marketing. De aanstelling van een coördinator is ook een logisch vervolg op de rapportage van dat onderzoek. Imke is jong, ze heeft een interessante achtergrond en de juiste opleiding. Ze past goed in ons team.”

Vanuit haar eigen marketing en communicatiebureau Buro Pinq vervulde Ester Reusink de laatste twee jaar de functie van marketingmedewerker. In de jaren daarvoor was zij vanuit haar toenmalige functie bij de gemeente Winterswijk vanaf het allereerste begin nauw betrokken bij Winterswijk Marketing. Ester Reusink: “Ik heb hier in de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt en ik ben erg trots op wat we hebben bereikt. Een coördinerende rol bij Winterswijk Marketing zou voor mij niet meer te combineren zijn met andere activiteiten van Buro Pinq. Ik ben nog tot eind april één dag in de week beschikbaar om de taken zorgvuldig over te dragen.”

Vanaf 1 april is Imke te Selle 24 uur per week werkzaam in het raadhuis aan het Mevr.Kuipers-Rietbergplein 1. Ze is telefonisch te bereiken via doorkiesnummer (0543) 745 092.