Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) uit Winterswijk heeft van zorgverzekeraar Achmea twee Pluscertificaten ontvangen: één voor de ouderenzorg en één voor het plaatsen van een knieprothese. Wij ontvingen de Pluscertificaten, omdat we onder meer bovengemiddelde zorg leveren en een laag percentage wondinfecties na een knieoperatie hebben. Achmea adviseert haar verzekerden dan ook naar een ziekenhuis met een Pluscertificaat te gaan.

José Weykamp, teammanager en voorzitter van de werkgroep ‘Senior Friendly Hospital’ is blij met de waardering van Achmea. “We doen er alles aan om de best mogelijke ouderenzorg te leveren en als dat dan resulteert in een certificaat van een zorgverzekeraar, geeft dat aan dat we het goed doen. Maar dat is voor ons geen reden om achterover te leunen. We gaan verder met het optimaliseren van de ouderenzorg in ons ziekenhuis.”

Achmea stimuleert het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en daarmee verdergaande verbeteringen in de zorg. Dat doen ze door de kwaliteit van geselecteerde behandelingen of faciliteiten met elkaar te vergelijken aan de hand van objectieve criteria. Het gaat dan om zaken als het uitblijven van complicaties en klachten en het goed registreren van patiëntenkenmerken en behandelresultaten.

Ook gaat het om een goede indicatiestelling, het naleven van richtlijnen en protocollen en patiëntervaringen, zowel voor het zorgproces als voor het ervaren resultaat van de zorg.
Instellingen die bovengemiddeld scoren op de kwaliteit en voldoen aan de eisen van patiëntveiligheid ontvangen een Pluscertificaat.
Inmiddels beschikken 27 ziekenhuizen in Nederland over het Pluscertificaat Ouderenzorg. Voor het plaatsen van een knieprothese zijn dat 20 ziekenhuizen.