Opkomst in Winterswijk 58,5 %

Uitslag in Winterswijk

Winterswijks Belang       27,3%   3630  6
VVD                                  17,6%    2341   4
CDA                                    20,2%   2679 4
PvdA                                     13,9% 1845 3
SP                                        12,5% 1666 3
D66                                          6,7% 892 1
Lijst D.L.M. Tolsma               1,2% 153 0

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Winterswijk is 13.292. Het aantal blanco/ongeldige stemmen is 86. Het aantal geldige stemmen is 13.206. Het opkomstpercentage in Winterswijk is met 58,55% iets hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 5 maart 2010 (57,08%).