Op 11 maart 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de aankoop van een bedrijfsperceel  aan de Hanekampweg 11 op bedrijventerrein Dennenoord waarop een metaalrecyclebedrijf is gevestigd. Doel van deze bedrijfsverplaatsing is vermindering van geluidsoverlast en overlast van vrachtverkeer. 

Door deze aankoop ontstaat er minder geluidoverlast voor de omgeving van Dennenoord en is er minder overlast van vrachtverkeer op de Meddoseweg en in verschillende woonwijken in Winterswijk. Het bedrijf is zelf bezig met een vervangende bedrijfslocatie aan de Ambachtsstraat op het bedrijventerrein Vèèneslat in Winterswijk. De gemeente is met het bedrijf in overleg over de voor de vervangende locatie geldende uitgangspunten en akoestische afspraken.

Deze aankoop vindt plaats onder de voorwaarde dat de gemeente een bedrijfsverplaatsingsbijdrage ontvangt van de provincie Gelderland. Hierover is de gemeente vergevorderd in gesprek met de provincie.