Op 11 maart heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de definitieve verkoop van het complex Freriks aan zorgboerderij De Naober BV.Met deze verkoop is verzekerd dat de kinderboerderij de komende twintig jaar kan blijven bestaan en wordt er aan Villa Freriks een nieuwe bestemming gegeven. Zorgboerderij De Naober gaat aan mensen met een beperking dagbesteding en huisvesting aanbieden in het complex Freriks.

De dagbesteding speelt zich vooral af op de kinderboerderij. Hiervoor zal de kinderboerderij in de komende tijd een metamorfose ondergaan, zodat deze het hele jaar door goed toegankelijk is voor zowel kinderen als hun begeleiders. Onlangs is de schoppe al verbouwd en nu is men begonnen met het herstel en verplaatsen van de verschillende dierenverblijven en het herinrichten van het hoofdplein.

In de villa worden acht wooneenheden gerealiseerd voor met name jongere mensen met een beperking, die vanuit deze beschermde woonomgeving aan de slag kunnen op de kinderboerderij. De bedoeling is dat op korte termijn kan worden gestart met het verbouwen van de villa zodat mogelijk eind dit jaar de eerste bewoners al terecht kunnen.

Eind 2011 bereikten de gemeente Winterswijk en De Naober BV overeenstemming over een koopsom van 765.000 euro. Gelet op de marktontwikkelingen van de afgelopen twee jaar is deze koopsom niet realistisch meer. Om die reden is het complex recent opnieuw getaxeerd op een bedrag van 715.000 euro. Na onderhandeling hebben de gemeente en De Naober BV overeenstemming bereikt over een nieuwe koopsom van 700.000 euro.