Het college van burgemeester en wethouders heeft de standaardvoorwaarden voor de verkoop van bouwgrond op het plan Morgenzon vastgesteld. Hiermee kan de verkoop van start gaan.

Er hebben zich tot nu toe zeventien potentiële kopers voor bouwgrond op de locatie van het voormalige voetbalveld van WVC gemeld. Aanstaande zaterdag wordt er voor hen een kavelkiesdag georganiseerd waarbij de kavels uitgetekend worden. Daarna is het mogelijk om opties op de grond te nemen.

Het college geeft een duurzaamheidskorting op de koopprijs als er voor 1 januari 2015 een vergunning wordt aangevraagd voor een woning met een lagere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan wettelijk verplicht. Daarnaast wordt een prijsgarantie afgegeven. Kopers die voor 1 april 2015 tekenen, krijgen het prijsverschil (80% van de prijs vrij op naam) terugbetaald als de grondprijzen binnen drie jaar verlaagd worden. Het college legt geen bouwplichttermijn op. Kopers kunnen dus zelf beslissen wanneer ze starten met de bouw. Wanneer eenmaal begonnen is, moet de bouw wel binnen twee jaar klaar zijn.

Het bestemmingsplan Morgenzon wordt naar verwachting in de raadsvergadering van april vastgesteld. Wanneer het bestemmingsplan in werking treedt, kan de daadwerkelijke overdracht van grond plaatsvinden. De planning is om het terrein na de zomer bouwrijp te maken.