De gemeenteraad van Winterswijk neemt op 27 februari een besluit over de garantstelling voor een lening die de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied mogelijk moet maken.Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor garant te staan voor een lening van maximaal 6,6 miljoen euro aan de Stichting Breedband Buitengebied Winterswijk (SBBW). Deze garantstelling is nodig om te komen tot een sluitende financiering voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het gehele buitengebied van Winterswijk. Het buitengebied telt circa 3.500 percelen. In het gebied zijn zo’n 500 ondernemers actief in met name de landbouw, recreatie en bouw.

De provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk stimuleren de ontwikkeling van toekomstbestendige breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven in het buitengebied. Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker in ons werk en persoonlijk leven. Het is onwenselijk dat er een digitale tweedeling ontstaat tussen bewoners en bedrijven binnen en buiten het buitengebied. Daarnaast is deze ontwikkeling van groot belang voor de leefbaarheid van het buitengebied in de nabije toekomst.

De totale investering in het glasvezelnetwerk in het buitengebied bedraagt circa 10,5 miljoen euro. In december besloot de provincie Gelderland al een lening van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van de eerste fase van het glasvezelnet. Voor de financiering van het totale project wordt circa 3 miljoen euro door partijen uit het buitengebied zelf opgebracht. Het glasvezelnetwerk komt in eigendom van de SBBW en is dus van de buurtschapsbewoners zelf. Voor het resterende deel van de investering heeft een financiële instelling een lening van maximaal 6,6 miljoen euro toegezegd aan de SBBW. De financiële instelling vraagt de gemeente Winterswijk voor dit bedrag garant te staan. De gemeentegarantie kent een afbouw gedurende de looptijd van de lening, omdat vanaf het tweede jaar wordt afgelost. Na vijftien jaar is de financiering afgelost. Voor exploitatie en beheer van het netwerk contracteert de SBBW professionele partijen.