De gemeenteraad van Winterswijk houdt woensdagavond 26 februari een rondetafelgesprek over het thema ‘participatie’ in het Gerrit Komrij College. De avond begint om 19.30 uur en is openbaar toegankelijk voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er veel nieuwe taken bij op sociaal gebied. Taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdzorg wordt een gemeentelijke verantwoordelijkheid en de Participatiewet wordt ingevoerd.

Deze decentralisatie van taken heeft grote gevolgen voor de inwoners van Winterswijk. De gemeente krijgt er niet alleen meer taken bij, maar moet die taken ook met minder geld uitvoeren. Dat betekent dat het werk slimmer moet worden georganiseerd, maar ook dat mensen meer op zichzelf en hun omgeving worden aangewezen. De tijd dat de overheid alles regelde is voorbij. De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving.

De gemeenteraad wil graag in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven over het thema ‘participatie’ in de vorm van een rondetafelgesprek. In vier discussiegroepen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de thema’s vrijwilligers, mantelzorgers, participatiesamenleving en kwetsbare burgers. Tijdens het rondetafelgesprek hebben raads- en commissieleden vooral een luisterend oor. Daarna bepalen zij als volksvertegenwoordigers welke opdracht en randvoorwaarden zij het college van burgemeester en wethouders de komende maanden willen meegeven bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor 2015.

Belangstellenden kunnen zich tot woensdag 19 februari 2014 aanmelden voor het rondetafelgesprek bij de griffie van de gemeente Winterswijk via raadsgriffier@winterswijk.nl of telefonisch via (0543) 543 543. Wilt u bij uw aanmelding aangeven aan welke discussiegroep u wilt deelnemen (vrijwilligers, mantelzorgers, participatiesamenleving, kwetsbare burgers)? Er is plaats voor maximaal 200 deelnemers en per discussiegroep voor maximaal 50 personen.