De werkgroep ‘schuldhulpverlening’ is een spontane groep vrijwilligers vanuit de Rooms Katholieke kerk, Evangelische gemeente Spoorzicht en de Diaconie van de Protestantse kerk. Ons spontane doel was: wat moeten we doen met mensen, die financieel in de knel zitten (of komen te zitten). Hebben wij als kerk hier een taak in of hoort dat bij de overheid? Hebben wij als kerk ook een taak naar de overheid?

Overal komen schulden voor, bij ons in de kerk, bij ons in buurt, bij ons in de straat of misschien bij ons thuis. Hoe kun je deze mensen helpen, behalve hen een luisterend oor te bieden? Moeten we als individuele kerken wat ‘op poten zetten’, of kunnen we – gelijk aan het Sociaal Steunpunt dat ook vanuit de gezamenlijke kerken is opgericht iets gezamenlijks organiseren?

Al werkend en pratend kwamen we tot de conclusie dat in de gemeente Winterswijk al een project voor hulp bij schulden en thuisadministratie actief is. Dit is een project van Humanitas. Maar wat is Humanitas nu eigenlijk? Is dat hetzelfde als het Humanistische Verbond? Zijn daar raakvlakken mee? Maar zijn er ook raakvlakken met onze kerk? Kan de kerk zich vinden in het werk van Humanitas en zouden wij wat meer met elkaar op kunnen trekken?

Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen.

Dus op donderdag 30 januari is er een avond over Schuldhulpverlening en Humanitas. Deze avond begint om 20.00 uur en het wordt gehouden in één van de zalen van de Zonnebrinkkerk. Een afvaardiging van het Humanitas is dan aanwezig om ons verder te helpen. De koffie staat al vanaf 19.30 uur voor u klaar.