Na maanden van acties in de Achterhoek, is er eindelijk een oplossing voor de thuiszorgmedewerkers van Sensire. De vaste zorgmedewerkers worden, met behoud van al hun rechten, overgenomen door de nieuwe zorgaanbieders TSN en Zorgkompas. De arbeidsvoorwaarden en contracten voor deze medewerkers zijn hiermee gegarandeerd en de cliënten kunnen hun vaste thuiszorgmedewerker behouden. Tevens is een afspraak gemaakt dat de Achterhoekse gemeenten niet verder zullen inzetten op een alfaconstructie. Hiermee is een eind gekomen aan de steeds verdergaande “race to the bottom” in de Achterhoek.

 

 

 

Het principe akkoord is vanmorgen vroeg aan de actieve Abvakabo FNV thuiszorgmedewerkers voorgelegd en unaniem goedgekeurd. Vervolgens heeft onafhankelijk waarnemer, de heer Borstlap, in een persconferentie in bijzijn van vele thuiszorgmedewerkers de oplossing gepresenteerd. De thuiszorgmedewerkers zijn blij en opgelucht dat hun werk en de zorg eindelijk veilig is gesteld. Thuiszorgmedewerker Leni: “We zijn ontzettend blij met dit fantastische resultaat. Maanden zijn we in touw geweest, maar we hebben gewonnen. We doen het voor onze banen en inkomens, maar vooral voor onze cliënten. Die hebben nu eindelijk zekerheid!”

 

Na een bezetting van het hoofdkantoor, een protestmars door Borculo, een bezoek van staatssecretaris van Rijn, een gesprek met minister Asscher, een Tweede Kamerdebat, een reconstructie van het ministerie, een manifestatie en demonstratie door Varsseveld, twee werkonderbrekingen en talloze bezoeken aan raads- en commissievergaderingen, en het aanstellen van een onafhankelijke waarnemer, is er dan eindelijk een oplossing. Al meer dan 2,5 maand coördineerden thuiszorgmedewerkers vanuit een tent voor de deur van het hoofdkantoor acties en informeerden zij collega’s. Nu er een oplossing is, kan de langste thuiszorgactie ooit beëindigd worden. Voorzitter Corrie van Brenk: “Op 26 augustus mocht ik het Abvakabo FNV kantoor Varsseveld openen en hebben we afgesproken dat het open zou blijven tot het opgelost is. Ik ben blij en trots dat we het kantoor nu kunnen sluiten.”

 

Kamerdebat vanavond

Vanavond vindt er om 20.00 uur in de Tweede Kamer een debat plaats over Sensire. Thuiszorgmedewerkers zullen dit debat vanaf de tribune volgen. Dit om duidelijk te maken dat Sensire door veel acties en aandacht, ‘groot’ is geworden, maar er zijn veel meer ‘Sensires’ in Nederland. Op andere plaatsen in de thuiszorg gebeurt precies hetzelfde, maar dan buiten het zicht van media en Tweede Kamer. Afspraken om de thuiszorg anders te organiseren zijn daarom nodig. Naar aanleiding van de casus Sensire heeft Abvakabo FNV als grootste vakbond in de zorg, een gezamenlijke agenda opgesteld met de grootste werkgever in de thuiszorg TSN. Kern van deze agenda is dat de thuiszorg ziek is en snel beter gemaakt moet worden. Door een voortdurende druk op de prijzen en onzekerheid bij aanbestedingen zijn we in een “race to the bottom” beland. In dit licht zijn de aangekondigde bezuinigingen van 40% in 2015 op de thuiszorg onverstandig. In ieder geval moeten nu bindende afspraken gemaakt worden over het loon van thuiszorgmedewerkers en meer zekerheid bij contractwisselingen.