Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk stelt de gemeenteraad voor een nieuw busstation aan te leggen aan de Stationsstraat.In overleg met de provincie Gelderland, NS Stations en vervoerbedrijf Arriva is hiervoor een plan ontwikkeld. Dit plan komt voort uit de visie om de stationsomgeving te verbeteren. Belangrijke ambities zijn om het openbaarvervoersknooppunt te versterken, de fiets- en voetgangersverbindingen te verbeteren, de verkeersveiligheid en omgevingskwaliteit te verbeteren en de relatie tussen spoorzone en binnenstad te versterken.

Enkele van deze ambities zijn al uitgevoerd, zoals de aanleg van nieuwe fietsenstallingen en een fiets- en voetgangerstunnel. Nu de provincie van plan is een belangrijke financiële bijdrage ter beschikking te stellen voor de realisatie van een nieuw busstation kan wederom een belangrijke stap worden gezet om het openbaarvervoersknooppunt te versterken, de verkeersveiligheid te verbeteren en de omgevingskwaliteit te verhogen. Het nieuwe busstation komt namelijk pal naast het monumentale stationsgebouw te liggen, waardoor buspassagiers straks niet meer de drukke Stationsstraat over hoeven te steken om op de trein of fiets te stappen. Nu projectontwikkelaar Kondor Wessels het huidige busstation in de verkoop heeft gezet, zijn deze plannen in een stroomversnelling gekomen. Als de gemeenteraad, Provincie Gelderland en NS Stations positief besluiten op de plannen, kan de aanleg van het nieuwe busstation in 2014 starten.

De realisatie van het busstation kost in totaal 595.000 euro. De gemeente Winterswijk neemt daarvan 150.000 euro voor haar rekening. De rest van het bedrag nemen de provincie Gelderland en NS Stations voor hun rekening.