Op 8 oktober 2013 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten 700.000 euro bij te dragen aan de ontsluiting van bedrijventerrein Arrisveld in Winterswijk.

De provincie Gelderland wil als onderdeel van investeringsimpulsmaatregelen 40 miljoen euro extra inzetten voor wegen en openbaar vervoer. De provincie heeft als onderdeel van deze investeringen besloten om 700.000 euro bij te dragen in de kosten van de nieuwe ontsluitingsweg die vanaf het Streekziekenhuis Koningin Beatrix over het voormalige Cobercoterrein naar de nieuw aan te leggen rotonde op de Groenloseweg loopt.

Het is al enkele jaren het voornemen dat het voormalige Cobercoterrein wordt herontwikkeld tot een terrein wordt voor bedrijven en/of zorgvoorzieningen. Plan Arrisveld wordt ontwikkeld en gerealiseerd door de grondeigenaar Arrisveld BV. Arrisveld BV is een samenwerkingsverband tussen de ontwikkelaars WBC en WAM&VanDuren. Arrisveld BV onderzoekt in samenwerking met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de gemeente Winterswijk wat de mogelijkheden zijn voor een zorgpark. Om deze plannen te ontwikkelen en te realiseren hebben de gemeente en Arrisveld BV een ontwikkelingsovereenkomst gesloten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de verkeersontsluiting.

Nieuwe verkeersontsluiting
Onderdeel van de plannen is het mogelijk maken van een nieuwe verkeersontsluiting vanaf het Streekziekenhuis Koningin Beatrix tot aan de Groenloseweg. Een rotonde-aansluiting op de Groenloseweg is gepland tussen de Honesweg en het grondverzetbedrijf Hiddink. Omdat het een provinciale weg betreft werkt de provincie Gelderland deze rotonde in de komende maanden verder uit. Door de nieuwe verkeersontsluiting naar de Groenloseweg ontstaat er een betere ontsluiting en bereikbaarheid voor het Beatrixpark en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Uitgangspunten daarbij zijn de realisatie van een vrijliggend fietspad en een bushalte bij het ziekenhuis.

In november nemen Provinciale Staten van Gelderland een besluit over het pakket aan mobiliteitsprojecten waar de ontsluiting van het bedrijventerrein Arrisveld deel van uitmaakt. Na de besluitvorming kunnen de projecten starten. Binnen twee jaar moet er een zichtbaar resultaat zijn.