Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad de benodigde financiële dekking te geven voor de realisatie van een atletiekbaan voor AV Archeus op sportcomplex De Hunenbulten (het voormalige SKVW-terrein). Op 31 oktober 2013 neemt de raad hierover een besluit bij de behandeling van de begroting 2014.

 

Sinds 2007 is de gemeente continu in gesprek geweest met de provincie Gelderland over een mogelijke subsidie voor de aanleg van een atletiekbaan. Dit heeft ertoe geleid dat het college van Gedeputeerde Staten op 24 september 2013 de aanvraag van gemeente Winterswijk heeft besloten 600.000 euro subsidie beschikbaar te stellen.

 

Dekkingstekort

De subsidie van de provincie is niet toereikend om de hele aanleg van de atletiekbaan te financieren. Het college van burgemeester en wethouders vraagt nu aan de raad om in te stemmen met de uitvoering van de atletiekvoorziening zoals deze is beschreven in het projectplan en daarvoor het structurele dekkingstekort van 35.463 euro te verwerken in de begroting 2015.

Regiofunctie

De provincie subsidieert uitsluitend regionale sportaccommodaties. De nieuwe atletiekbaan voor Archeus krijgt daarom een regiofunctie. “Dit biedt de atleten alle voorzieningen en ruimte om hun sport perfect te kunnen beoefenen. De nieuwe baan is daarom een zeslaans baan met acht sprintbanen, waarop wedstrijden tot op nationaal niveau beoefend kunnen worden. Dat is wel een groot verschil met de huidige oefenbaan die Archeus nu heeft, maar Archeus heeft dat hard nodig en verdient dat ook”, zegt wethouder Rik Gommers. Het college vraagt Archeus wel om zich maximaal in te spannen om het financiële dekkingstekort in de praktijk lager te laten uitvallen dan nu voorzien is.

 

Streefbeeld

De aanleg van de nieuwe atletiekbaan vloeit voort uit de sportnota die de gemeenteraad in 2007 unaniem heeft vastgesteld. In deze sportnota, die is opgesteld in nauwe samenwerking met de Winterswijkse sportverenigingen, onderwijs- en welzijnsinstellingen, is het streefbeeld vastgelegd op het gebied van sport en sportaccommodaties. In dit streefbeeld is ook de gewenste atletiekbaan voor Archeus genoemd. Door de verhuizing van voetbalvereniging SKVW (op 1 juli 2013 met WVC en VV Winterswijk gefuseerd tot FC Winterswijk) is op sportcomplex De Hunenbulten een prachtige plek voor een atletiekbaan vrijgekomen.