De 65-plussers van Nederland zijn erg bezorgd over hun financiële toekomst. Bijna de helft van alle senioren in Nederland verwacht dat hun financiële situatie de komende zes maanden verslechtert. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van bureau Ipsos, uitgevoerd in opdracht van de koepel van ouderenorganisaties, de CSO.

 

Voor de CSO, de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, komen de nieuwe gegevens niet als een verrassing. Al geruime tijd pleit de CSO voor een koopkracht ontwikkeling die voor ouderen gelijk is aan andere groepen. CSO-directeur Wim van Minnen: "Het beeld wordt geschapen alsof alle ouderen een riant inkomen hebben en bovenop een fiks vermogen zitten. Dat is maar zeer ten dele waar. Dat mensen die het goed hebben, inclusief ouderen, een steentje moeten bijdragen aan de problemen spreekt vanzelf. Juist ouderen hebben een sterk gevoel voor solidariteit met jongeren en mensen die het minder hebben. Wij waarschuwen sinds begin dit jaar al voor het aantasten van de koopkracht van ouderen met een klein pensioen of alleen AOW. Die groep wordt het hardst getroffen en dat is onterecht."

De bezorgdheid over de koopkracht wordt mede versterkt door het wantrouwen in het functioneren van het kabinet: een grote meerderheid van bijna 7 op de 10 senioren geeft het functioneren van het huidige kabinet een ruime onvoldoende, zo blijkt uit het onderzoek. Gemiddeld geven 65-plussers het kabinet Rutte een 4,5 waar het landelijk gemiddelde op een 4,6 ligt. Daarnaast vinden 8 op de 10 senioren dat zij weinig tot niets meer kunnen bijdragen aan de bezuinigingen. Naast hun eigen gezondheid maken senioren zich op dit moment vooral zorgen over het betalen van hun rekeningen.

De CSO presenteert vandaag de cijfers van de koopkrachteffecten van de begroting op senioren. Het Nibud voert dit koopkrachtonderzoek in opdracht van de CSO uit. In dit onderzoek worden verschillende 65-plus huishoudens uitgelicht.

http://www.ouderenorganisaties.nl