Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk scoort hoog met haar borstkankerzorg, heeft prima resultaten en een rapportcijfer van maar liefst een 8,5! En toch krijgt het SKB, net als veel andere ziekenhuizen, dit jaar voor het eerst geen roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN).

 

BVN heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg dit jaar verder aangescherpt. Om in aanmerking te komen voor een lintje, moet je als ziekenhuis voldoen aan vijf criteria, de zogeheten ‘must haves’ en aan tenminste vijf van de zeven aanvullende criteria. Een nieuwe 'must have' is dat het aantal nieuwe borstkankerpatiënten dat in 2012 in een ziekenhuis werd behandeld tenminste 100 moet zijn. Het is jammer dat de BVN deze volume-eis stelt en daarmee bovendien afwijkt van de norm van 50 (borstkankeroperaties per jaar) die door de medische vakverenigingen is gesteld.In 2012 was er geen bevolkingsonderzoek en heeft het SKB dit aantal niet gehaald. Verder scoort het ziekenhuis uitstekend.

Het aantal borstkankeroperaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert speelt in Nederland geen rol van betekenis bij de kans op genezing van patie?nten met borstkanker. Deze conclusie blijkt uit onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) waarover dit jaar werd gerapporteerd door het IKNL. Voor het aantal van 100 is in Nederland geen wetenschappelijke onderbouwing en het is dan ook buitengewoon jammer dat de BVN dit aantal toch hanteert als volume-eis en dat daardoor een aantal ziekenhuizen dit jaar geen roze lintje krijgt, terwijl deze ziekenhuizen toch veelal een uitstekende borstkankerzorg leveren

Ook al geeft de BVN aan dat het roze lintje is bedoeld als ondersteunende informatie en dat het niet betekent dat ziekenhuizen die hier niet aan voldoen, geen goede zorg leveren, toch wordt het roze lintje door patiënten veelal gezien als een kwaliteitskeurmerk.

Er zou nu bij patiënten onterecht onrust kunnen ontstaan en dit raakt het meest de patie?nten die net zijn gestart met hun behandeling en die zich nu onnodig zorgen zouden kunnen maken of ze de juiste keuze hebben gemaakt.

Wel of geen roze lintje, patiënten met borstkanker zijn in het SKB verzekerd van optimale zorg. Korte toegangstijden, intake en diagnostiek op dezelfde dag en na het stellen van de diagnose borstkanker kunnen ook de vervolgonderzoeken en behandelingen snel plaatsvinden. Zo blijft de periode van onzekerheid zo kort mogelijk.

De medische zorg, het opstellen van het behandelplan, de operatie en nacontrole zijn  in handen van ervaren borstkankerchirurgen die nauw samenwerken met specialisten uit het SKB en andere ziekenhuizen. Twee mammaverpleegkun-digen en de twee verpleegkundig specialisten oncologie staan centraal in de zorg, leveren patiënteninformatie op maat en begeleiden hen gedurende het hele traject. Het SKB biedt zorg op maat, waaronder een 'omgekeerde behandelvolgorde' en directe reconstructie.

Om excellente kwaliteit van oncologische zorg te bieden en aan volume-eisen te kunnen voldoen, participeert het SKB al geruime tijd met Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Hengelo en Almelo en het Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg in een regionaal oncologisch overleg.

Ondanks dat het dit jaar geen roze lintje ontvangt, biedt het SKB de best mogelijke borstkankerzorg en is het borstkankerteam continu bezig de zorg nog verder op patiënten af te stemmen en te verbeteren.