De gemeente Winterswijk doet mee aan de regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties’. Met deze regeling kunnen buurtsportcoaches worden aangesteld in de gemeente. Een buurtsportcoach is iemand die werkzaam is bij een sport- of beweegaanbieder en een andere sector zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en buitenschoolse opvang/kinderopvang. Medio september heeft de gemeente Winterswijk een capaciteit van 5,2 fte aan buurtsportcoaches die actief aan de slag gaan.

 

Bij een buurtsportcoach kun je bijvoorbeeld denken aan een coördinator sportaanbod die de vragen van scholen en het aanbod van sportverenigingen bij elkaar brengt of een trainer/coach sportvereniging die sportactiviteiten aanbiedt in de buitenschoolse opvang.  Ook een docent theater die lessen geeft op verschillende scholen is een buurtsportcoach.

 

Taken buurtsportcoaches

De taken van de buurtsportcoaches zijn het organiseren van sport- en beweegaanbod en het vervullen van een brugfunctie tussen de sport- en beweegaanbieders en de andere sectoren. Ook helpen zij bij het realiseren van meer, en meer passend, beweegaanbod in de gemeente en stimuleren zij sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl. Het uiteindelijke doel is: het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

In de praktijk

De buurtsportcoaches gaan zich bezighouden met het verbinden van sport, cultuur, welzijn, gezondheid en kinderopvang. In Winterswijk gaan zij werken op een aantal gebieden: cultuurmedewerker, trainer/coach van een sportvereniging, instructeur fitnesscentrum, consulent meer bewegen bij ouderen/welzijn, verbinder buurt, onderwijs en sport. Bij al deze medewerkers kunnen ook stagiaires van diverse opleidingen worden ingezet. Alle mensen zijn in dienst van de betrokken organisaties zoals Boogie Woogie, BSO Kicken, Sportcentrum de Tuunte, Stichting zwembaden Winterswijk en Gemeente Winterswijk.

 

Meer informatie

Op www.sportindebuurt.nl vindt u meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Winterswijk voor specifieke vragen.