Het UWV laat zich misbruiken en heeft onterecht een ontslagvergunning afgegeven voor thuiszorgorganisatie Sensire in de Achterhoek. Thuiszorgmedewerkers, verenigd in Abvakabo FNV, zijn woedend. ,,Er is geld voor de thuiszorg. Ook volgend jaar blijft er nog 100 procent van het budget beschikbaar voor gemeenten. Waarom helpt het UWV mee aan een preventieve ruiming? Het UWV gedraagt zich als hulpje van de werkgever. Dit is in strijd met het overheidsbeleid’’, zegt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV. De vakbond roept minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn op om in te grijpen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Donderdag bleek dat het UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven voor Sensire, terwijl het geld en het werk beschikbaar blijft. 1100 mensen komen op straat te staan. Abvakabo FNV gaat alles op alles zetten om afbraak te voorkomen. ,,Het massaontslag is een grof schandaal en een drama voor de zorg. Wij laten het hier niet bij zitten. Wij willen dat de zorg voor onze cliënten op een verantwoorde manier blijft bestaan. Wij gaan door met actievoeren’’, zegt thuiszorgmedewerker Esther.

 

Werkgevers in de zorg buitelen momenteel over elkaar heen met het aankondigen van massaontslagen. Net als Sensire voeren zij nu al kabinetsplannen uit, die nog niet eens door het parlement zijn aangenomen. Alleen al in de thuiszorg verdwijnen volgens de plannen 50.000 banen. Áls de plannen al doorgaan, worden gemeenten pas vanaf 2015 gekort op hun budget. ,,Hoe durft het UWV hier nu al een besluit over te nemen. Het werk blijft. Er is geld voor zorg. De werkgever dekt zijn mogelijke risico’s nu al af. Het UWV werkt daar aan mee. Cliënten en medewerkers zitten met de ellende’’, aldus Corrie van Brenk.

 

De kabinetsplannen voor de thuiszorg hebben tot nu toe veel protest en verontwaardiging opgeleverd. In de thuiszorg is al gebleken dat het kabinet door herhaaldelijke acties en demonstraties langzaam begint in te zien hoe belangrijk de thuiszorg is. Het kabinet heeft het aantal ontslagen afgelopen voorjaar bijgesteld van 100.000 naar 50.000. Dat is nog altijd een veel te grote aanslag op de zorg. Zorgmedewerkers hebben het kabinet er herhaaldelijk op gewezen dat de miljardenbezuiniging op de thuiszorg nauwelijks een besparing oplevert.

 

Onlangs is in allerijl een sociaal plan afgesloten bij Sensire. Abvakabo FNV heeft niet ondertekend, omdat het masssaontslag onnodig is, overhaast en slecht voor de kwaliteit van de zorg. Abvakabo FNV wil meewerken aan een goed zorgsysteem in Nederland, en roept de partijen die de plannen hebben ondertekend op, tot inkeer te komen en snel afspraken te maken die wél goed zijn voor de zorg.