Thuiszorgmedewerkers uit de Achterhoek, verenigd in Abvakabo FNV, willen voor hun cliënten blijven zorgen. Zij zijn boos dat hun werkgever, Sensire, onterecht kiest voor massaontslag, in plaats van goede zorg. Nu de gesprekken met Sensire over opschorting van de ontslagprocedure op niets zijn uitgelopen, bereiden de thuiszorgmedewerkers zich voor op actie.

 

Thuiszorgorganisatie Sensire zet het massaontslag van 1100 thuiszorgmedewerkers door per 1 januari 2014. Sensire loopt daarmee ten onrechte vooruit op de kabinetsplannen om 40 procent van het thuiszorgbudget te schrappen. Het kabinetsplan moet nog door de Eerste Kamer. Als de afbraakplannen al doorgaan, worden gemeenten pas vanaf 2015 gekort op hun budget, in plaats van 1 januari 2014.

Sensire heeft inmiddels bij het UWV de ontslagvergunningen aangevraagd. Abvakabo FNV heeft in de gesprekken met Sensire voorgesteld de procedure op te schorten zodat de gemeentelijke besluiten over de thuiszorg kunnen worden afgewacht. Sensire weigert dit te doen, terwijl ze weten dat dit mogelijk en verstandig is. “Sensire spreekt de halve waarheid tegen het UWV.  Ze zeggen dat ze per 1 januari de thuiszorg-bv willen beëindigen, maar ze weten dat ze na die datum toch nog door willen met thuiszorgactiviteiten. De vraag naar thuiszorg blijft in 2014 namelijk gewoon bestaan,” aldus Wim van der Hoorn van Abvakabo FNV.