Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk heeft op 2 juli ingestemd met de ‘Strategie biogastransitie Achterhoek 2020’ als basis voor de verdere uitwerking van de biogasdoelstellingen van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM).

De Achterhoek heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. De AGEM die door de Achterhoekse gemeenten wordt opgericht moet hier invulling aan geven. De inzet is energie besparen en hernieuwbare energie produceren. Biogas draagt voor 25 procent bij aan de hernieuwbare energieambitie. Partijen in de biogasketen hebben het moeilijk om hun hoofd boven water te houden met als gevolg dat nieuwe initiatieven nauwelijks van de grond komen. Om deze knelpunten aan te pakken en de doelstelling te bereiken is de ‘Strategie biogastransitie Achterhoek 2020‘ opgesteld.

Wethouder Arno Spekschoor van gemeente Bronckhorst is bestuurlijk trekker van de biogastransitie Achterhoek. “Energieneutraal betekent dat we net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. In de Achterhoek is veel agrarische bedrijvigheid. Uit de vrijkomende mest kan biogas gemaakt worden. Dit biogas kan worden ingezet voor burgers in de vorm van verwarming, maar ook bij bedrijven voor gebruik in het productieproces. Op deze manier is geen aardgas nodig, maar gebruiken we het biogas als hernieuwbare energie.”

Alle Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met de strategie. Met dit signaal willen zij marktpartijen het vertrouwen geven om voor langere periodes investeringen te doen. Een belangrijk neveneffect is de stijging van de werkgelegenheid in de Achterhoek. “In 2013 wordt al 12 miljoen kuub biogas wordt geproduceerd in de Achterhoek. Daarnaast is er voor zo’n 18 miljoen kuub biogas aan initiatieven. De strategie geeft geen garanties. Om de doelstelling voor biogas te realiseren zijn operationele plannen nodig. Het initiatief hiervoor ligt bij de markt, maar de overheden spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken hiervan. Alleen samen is de ambitie te realiseren", zegt wethouder Spekschoor.