Het afgelopen jaar is de Cliëntenraad van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk bezig geweest met het vormen van haar beleid. Als basis hiervoor, zijn twaalf Speerpunten opgesteld. Deze speerpunten zijn ontstaan vanuit de input van patiënten en bezoekers van het SKB. Daarmee vormen de belangen van patiënten, zowel klinisch als poliklinisch, het centrale vertrekpunt van de set speerpunten.

De speerpunten van Cliëntenraad van het SKB:

– Het belang van de cliënt staat voorop;
– Er is keuze vrijheid naar welk ziekenhuis/ welke specialist de cliënt gaat;
– Het ziekenhuis en de poliklinieken moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor de cliënten;
– De veiligheid van de cliënten is gewaarborgd;
– Er is in het ziekenhuis eenduidige, heldere en open communicatie naar de cliënten toe;
– Er is een correcte bejegening naar de cliënt toe;
– Er is een service verlenend beleid naar cliënten toe: Gastvrijheid staat voorop;
– Op de poliklinieken worden afspraken georganiseerd rondom de cliënt;
– In het ziekenhuis zijn korte wachttijden voor de poliklinieken;
– Uitloop van spreekuren wordt per poli op schermen weergegeven;
– Er is chronische zorg dicht bij de cliënt;
– De maaltijdvoorziening blijft op hoogwaardig niveau, gelijkwaardig aan de kwaliteit van een restaurant;

“Regelmatig wordt aan de leden van de Cliëntenraad gevraagd waar men mee bezig is.” aldus Piet Bouma, vice-voorzitter van de Cliëntenraad van het SKB.  Hij vervolgt: “Wij kunnen iedereen verzekeren dat wij voortdurend worden ingeschakeld. Is het niet over verbouwingszaken, dan gaat het wel over directe patiëntenbelangen zoals onder andere de protocollen rond het voorkomen van infecties of het geven van advies bij samenwerking met andere ziekenhuizen. Een ander voorbeeld betreft het beoordelen van de nieuwe afdeling en inrichting van poliklinieken en verpleegafdelingen.”

Er zijn nog maar weinig cliëntenraden in Nederland die werken met speerpunten om de patiëntenbelangen nog beter te kunnen waarborgen. Met deze bovenstaande speerpunten onderscheidt de cliëntenraad van het SKB zich van andere cliëntenraden wat ten goede komt aan de patiënt van het SKB.