Winterswijk – Leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde in Winterswijk krijgen op 18 april, de Dag van de Duitse taal, een cheque van 4.000 euro uitgereikt van de gemeente en de ondernemersverenigingen als stimulans voor het brede onderwijsaanbod in de Duitse taal.

 

Het Christelijk College Schaersvoorde start met het structureel breder aanbieden van de Duitse taal aan vmbo-leerlingen dan momenteel in het onderwijsprogramma staat. De school breidt het aantal lessen Duits uit en start met het opnemen van de examens voor de internationaal erkende certificaten Duits van het Goethe-Institut in het lesprogramma. Het is de bedoeling de zogenaamde ‘Goethecertificaten’ structureel te integreren in het onderwijsaanbod.

Cheque van 4.000 euro

Het initiatief van het Christelijk College Schaersvoorde wordt door de gemeente Winterswijk en de ondernemersverenigingen ABH-City, OBW en OWIN gesteund met een cheque van 4.000 euro. Deze cheque wordt op donderdag 18 april, de Dag van de Duitse taal, overhandigd aan leerlingen van het Schaersvoorde College.

Als grensgemeente hebben de middenstand, horeca, industriële bedrijven en de toeristische sector veel belang bij dat hun personeel de Duitse taal goed beheerst. Daarnaast biedt een goede beheersing van de Duitse taal leerlingen van met name het vmbo betere kansen op de arbeidsmarkt.

Dag van de Duitse taal

Op 18 april vindt in heel Nederland de tweede landelijke Dag van de Duitse taal plaats. Duits staat dan in het middelpunt van talrijke acties op scholen, universiteiten en bedrijven. Het doel van de Dag van de Duitse taal is om met creatieve ideeën het leren van Duits als vreemde taal aan te moedigen. Initiatiefnemer is de Actiegroep Duits, een samenwerking van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), het Goethe-Institut Amsterdam, de Duitse Ambassade in Den Haag en het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Met de campagne ‘Mach Mit’ vragen deze partijen aandacht voor de Duitse taal in Nederland.