De belangstelling voor de informatieavonden die het Winterswijkse notariskantoor Hobbelink & Buitink organiseert is overweldigend. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de hoogte van de zorgbijdrage wordt vastgesteld, en wat men kan doen om de bijdrage te beperken. Sinds 1 januari van dit jaar wordt bij de bepaling van de hoogte van de zorgbijdrage, naast het inkomen, ook rekening gehouden met het vermogen dat iemand heeft.

 

In eerste instantie waren er twee avonden belegd. Inmiddels zijn er maar liefst negen volgeboekt. Het is duidelijk dat er sprake is van veel maatschappelijke onrust. Mensen willen weten wat ze kunnen doen om hun spaargeld veilig te stellen. Ook wil men weten hoe financiële problemen voorkomen kunnen worden.

Een simpel voorbeeld hoe financiële problemen kunnen ontstaan; iemand met alleen AOW heeft nog een stuk grond. Voor de hoogte van de zorgbijdrage wordt rekening gehouden met de waarde die de grond heeft. Als men weinig spaargeld heeft ontstaat er een financieel probleem. De hoogte van de zorgbijdrage kan namelijk oplopen tot ruim € 2000 per maand.

Er zijn vele voorbeelden denkbaar waardoor mensen in financiële problemen kunnen komen. Mogelijke oplossingen worden besproken tijdens de informatieavonden.

Meer informatie is te vinden op www.hobbelinkenbuitink.nl en op

www.awbz-loket.nl