Maandagavond werd de  jaarlijkse ledenvergadering van de Winterswijkse Kegelbond onderbroken door een TNT postbestelling (bestuurslid Anita Berendsen) die Wim Ros een pakje kwam brengen. Daarin bleek een oorkonde met de mededeling dat hem het erelidmaatschap van de Winterswijkse Kegelbond werd verleend. Wim is  nu 25 jaar onafgebroken bestuurslid van de WKB, waarvan de laatste jaren als penningmeester. Onder applaus van de aanwezige vertegenwoordigers van bijna alle kegelclubs kreeg hij tevens het ereteken opgespeld door voorzitter Gerrit Hendriksen en werd zijn vrouw Annie in de bloemetjes gezet. Wim is een bekende persoonlijkheid ook buiten Winterswijk door o.a. de organisatie van het Wieskamp Open en het Paas- en Kersttoernooi. Ook is hij een uitstekend kegelaar die vaak op de bovenste plaatsen van de ranglijst te vinden is.